Nyilatkozat - minta elálláshoz

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog.

  • - Amennyiben rendelését visszaigazoltuk, de még nem teljesítettük Ön elállna ettől (talált máshol vagy már nincs szüksége a teljesítésre) írásban nyilatkoznia kell rendelése lemondásáról! A mennyiben ezt nem teszi meg és az átvételkor nyilatkozik a felmerülő költségek, behajthatók!
  • -Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
  • Az elállási/felmondási határidő az termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
  • -Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (caffegold1@gmail.com). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat - Mintát is:

Nyilatkozat-minta elálláshoz:

Címzett: GOLD CAFFÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 1171 Budapest, Kispajtás utca 1.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

……………………………………………………………………………


Kelt


 -Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt

Elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos átvételi módtól Személyes átvétel 0.-Ft eltérő fuvarozási módot választott.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.